Species Information: Sphingobacterium sp.

Name Sphingobacterium sp.
NCBI Taxonomy ID

Sphingobacterium sp. strains available at the CGC

Strain Genotype Description
BIGb0170 Sphingobacterium sp. Bacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans population in rotting apple. LB, 20-26C. Sampled in: Orsay, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TGCAGTCGGACGGGANCCGTCGGAGAGCTTGCTCGAAGACGGTGAGAGTGGCGCACGG GTGCGTAACGCGTGAGCAACCTACCTCTATCAGGGGGATAGCCTCTCGAAAGAGAGATTAAC ACCGCATAACATATCTGACCGGCATCGGTTNGNTATTAAATATTTATAGGATAGAGATGGGCTC GCGTGACATTAGCTAGTTGGTAGGGTAACGGCTTACCAAGGCGACGATGTCTAGGGGCTCT GAGAGGAGAATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA GTAAGGAATATTGGTCAATGGGCGGAAGCCTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACTG CCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTCCAGGAATAAACCTTTCTACGTGTAGGAAGCTGAATG TACTGGAAGAATAAGGATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATCCG AGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTATTAAGTCAGGGGTGAAA TACGGTGGCTCAACCATCGCAGTGCCTTTGATACTGATGGGCTTGAATCCATTTGAAGTGGG CGGAATAAGACAAGTAGCGGTGAAATGCATAGATATGTCTTAGAACTCCGATTGCGAAGGCAG CTCACTAAGCTGGTATTGACGCTGATGCACGAAAGCGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACC CTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGATAACTCGATGTTGGCGATAGACAGCCAGCGTCCAA GCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATT GACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTT ACCCGGGCTTGAAAGTTAGTGAAGAATGCAGAGACGCATTCGTCCTTCGGGACACGAAACT AGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGA GCGCAACCCCTATGTTTAGTTGCCAGCATGTAATGGNGGGGACTCTAAACAGACTGCCTGT GCAAA