Strain Information

Name BIGb0170   View On Wormbase
Species Sphingobacterium sp.
GenotypeSphingobacterium sp.
DescriptionBacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans population in rotting apple. LB, 20-26C. Sampled in: Orsay, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TGCAGTCGGACGGGANCCGTCGGAGAGCTTGCTCGAAGACGGTGAGAGTGGCGCACGG
GTGCGTAACGCGTGAGCAACCTACCTCTATCAGGGGGATAGCCTCTCGAAAGAGAGAT
TAAC ACCGCATAACATATCTGACCGGCATCGGTTNGNTATTAAATATTTATAGGATAG
AGATGGGCTC GCGTGACATTAGCTAGTTGGTAGGGTAACGGCTTACCAAGGCGACGAT
GTCTAGGGGCTCT GAGAGGAGAATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTC
CTACGGGAGGCAGCA GTAAGGAATATTGGTCAATGGGCGGAAGCCTGAACCAGCCATG
CCGCGTGCAGGATGACTG CCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTCCAGGAATAAACCT
TTCTACGTGTAGGAAGCTGAATG TACTGGAAGAATAAGGATCGGCTAACTCCGTGCCA
GCAGCCGCGGTAATACGGAGGATCCG AGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGT
GCGTAGGCGGCCTATTAAGTCAGGGGTGAAA TACGGTGGCTCAACCATCGCAGTGCCT
TTGATACTGATGGGCTTGAATCCATTTGAAGTGGG CGGAATAAGACAAGTAGCGGTGA
AATGCATAGATATGTCTTAGAACTCCGATTGCGAAGGCAG CTCACTAAGCTGGTATTG
ACGCTGATGCACGAAAGCGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACC CTGGTAGTCCACGC
CCTAAACGATGATAACTCGATGTTGGCGATAGACAGCCAGCGTCCAA GCGAAAGCGTT
AAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATT GACGGGGG
CCCGCACAAGCGGAGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTT ACCCG
GGCTTGAAAGTTAGTGAAGAATGCAGAGACGCATTCGTCCTTCGGGACACGAAACT AG
GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGA
GCGCAACCCCTATGTTTAGTTGCCAGCATGTAATGGNGGGGACTCTAAACAGACTGCCTG
T GCAAA
Mutagen
Outcrossedx0
Made byWild isolate
Laboratory BIG
Reference n/a
Sign in or register an account if you want to order this strain.