Species Information: Pantoea sp.

Name Pantoea sp.
NCBI Taxonomy ID

Pantoea sp. strains available at the CGC

Strain Genotype Description
BIGb0393 Pantoea sp. Bacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans natural habitat (rotting Petasites stem). LB, 20-26C. Sampled in: Ivry, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TGGAGCTTGCTCCTTGGGTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCC GATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGACCAAAGT GGGGGACCTTCGGGCCTCACACCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGGG GTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGA ACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCG CAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCA GCGGGGAGGAAGGCGGTGAGGTTAATAACCTCACCGATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGCA CCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGNAATTA CTGGGCGTAAAGCGCACGCCGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAATCCCCGGGCTTAAC CTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGT GTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGAC GAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC CACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGTTCCCTTGAGGAGTGGCTTCCGGAGCTAA CGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGG GGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTA CTCTTGACATCCAGCGAACTTAGCAGAGATGCCCTGGTGCCTTCGGGAACCCTGAGACAG GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGC GCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGGTCCGGCCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGA TAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACA CGTGCTACAATGGCGCATACAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAG TGCGTCGTAGTCCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAAT CGTAGATCAGAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACC ATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTAAC