Strain Information

Name BIGb0393   View On Wormbase
Species Pantoea sp.
GenotypePantoea sp.
DescriptionBacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans natural habitat (rotting Petasites stem). LB, 20-26C. Sampled in: Ivry, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TGGAGCTTGCTCCTTGGGTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGC
CC GATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGAC
CAAAGT GGGGGACCTTCGGGCCTCACACCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAG
TAGGTGGG GTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCA
GCCACACTGGA ACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATAT
TGCACAATGGGCG CAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGG
TTGTAAAGTACTTTCA GCGGGGAGGAAGGCGGTGAGGTTAATAACCTCACCGATTGAC
GTTACCCGCAGAAGAAGCA CCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGG
GTGCAAGCGTTAATCGNAATTA CTGGGCGTAAAGCGCACGCCGGCGGTCTGTCAAGTC
GGATGTGAATCCCCGGGCTTAAC CTGGGAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTAGAGTC
TCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGT GTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAA
TACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGAC GAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGG
GGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTC CACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAG
GTTGTTCCCTTGAGGAGTGGCTTCCGGAGCTAA CGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAG
TACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGG GGGCCCGCACAAGCGGTGGAGC
ATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTA CTCTTGACATCCAGCGAAC
TTAGCAGAGATGCCCTGGTGCCTTCGGGAACCCTGAGACAG GTGCTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGC GCAACCCTTATCCTT
TGTTGCCAGCGGTCCGGCCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGA TAAACTGGAGGAA
GGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACA CGTGCTACA
ATGGCGCATACAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAG TGCGTC
GTAGTCCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAAT CGT
AGATCAGAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACC
ATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTAAC
Mutagen
Outcrossedx0
Made byWild isolate
Laboratory BIG
Reference n/a
Sign in or register an account if you want to order this strain.