Strain Information

Name JUb66   View On Wormbase
Species Lelliottia amnigena
GenotypeLelliottia amnigena
Description[NOTE: (04/06/2023) A user has reported that they have performed whole-genome sequencing and found this strain is actually Lelliottia nimipressuralis, not Lelliottia amnigena.] Bacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from C. elegans natural habitat (Rotting apple). LB, 20-26C. Sampled in Santeuil, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TTGAAGAGTTTGATCATGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAG
TCGA GCGGTAGCACAGAGAGCTTGCTCTCGGGTGACGAGCGGCGGACGGGTGAGTAAT
GTCTG GGAAACTGCCTGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCA
TAACGTCGC AAGACCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTTGCCATCAGATGTGCCCAG
ATGGGATTAGCT AGTAGGTGGGGTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTC
TGAGAGGATGACCAG CCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGC ACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGA
AGAAGGCCTTCGGGTTGTAA AGTACTTTCAGCGAGGAGGAAGGCATTGTGGTTAATAA
CCGCAGTGATTGACGTTACTCGCA GAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTA ATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGG
CGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCC GGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAAAC
TGGCAGGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGA ATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGT
AGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCC CCCTGGACAAAGACTGACGCTCA
GGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCC TGGTAGTCCACGCCGTAAAC
GATGTCGACTTGGAGGTTGTTCCCTTGAGGAGTGGCTTCC GGAGCTAACGCGTTAAGT
CGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGA ATTGACGGGGGCCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAAC CTTACCTACTCT
TGACATCCAGAGAACTTAGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTG AGACAGGT
GCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAA CGAGC
GCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGGTTCGGCCGGGAACTCAAAGGAGACTGCC AGT
GATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGCATATACAAAGAGAAGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCT
CA CAAAGTATGTCGTAGTCCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGTCGGAAT
CGCTA GTAATCGTAGATCAGAATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACAC
CGCCCGTCA CACCATGGGAGTGGGTTGCAAAAGAAGTAGGTAGCTTAACCTTCGGGAG
GGCGCTTACCAC TTTGTGATTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGG
GGAACCTGCGGTTGGA TCACCTCCTT
GenBank: BioSample SAMN10361116
Mutagen
Outcrossedx0
Made byWild isolate
Laboratory JU
Reference n/a
Sign in or register an account if you want to order this strain.