Strain Information

Name JUb44   View On Wormbase
Species Chryseobacterium sp.
GenotypeChryseobacterium sp.
DescriptionBacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from C. elegans natural habitat (Rotting apple). LB, 20-26C. Sampled in Santeuil, France. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence:ATGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGGAGGCCTAACACATGCAAGCC
GAGCGGTAGAGATCTTTCGGGATCTTGAGAGCGGCGTACGGGTGCGGAACACGTGTGCAA
CCTGCCTTTATCAGGGGGATAGCCTTTCGAAAGGAAGATTAATACCCCATAATATATTGA
ATGGCATCATTTGATATTGAAAACTCCGGTGGATAGAGATGGGCACGCGCAAGATTAGAT
AGTTGGTAGGGTAACGGCCTACCAAGTCAGTGATCTTTAGGGGGCCTGAGAGGGTGATCC
CCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTG
GACAATGGGTGAGAGCCTGATCCAGCCATCCCGCGTGAAGGACGACGGCCCTATGGGTTG
TAAACTTCTTTTGTATAGGGATAAACCTTTCCACGTGTGGAAAGCTGAAGGTACTATACG
AATAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAT
CCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGATCTGTAAGTCAGTGGTGAAATCTCA
TAGCTTAACTATGAAACTGCCATTGATACTGCAGGTCTTGAGTAAAGTAGAAGTGGCTGG
AATAAGTAGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATTACTTAGAACACCAATTGCGAAGGCAG
GTCACTATGTTTTAACTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATA
CCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGCTAACTCGTTTTTGGGTCTTCGGATTCAGAGAC
TAAGCGAAAGTGATAAGTTAGCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGG
AATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGATTATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCAAGGCTTAAATGGGAATTGACAGGTTTAGAAATAGACTTTTCTTCGGACAAT
TTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTAGGTTAAGTCCTGC
AACGAGCGCAACCCCTGTCACTAGTTGCCATCATTCAGTTGGGGACTCTAGTGAGACTGC
CTACGCAAGTAGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACGCCTTGG
GCCACACACGTAATACAATGGCCGGTACAGAGGGCAGCTACCTAGCGATAGGATGCGAAT
CTCGAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCTATGAAGCTGGAATC
GCTAGTAATCGCATATCAGCCATGATGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCG
CCCGTCAAGCCATGGAAGTTTGGGGTACCTGAAGTCGGTGACCGTAACAGGAGCTGCCTA
GGGTAAAACAAGTAACTAGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCT
GGAACATCTCATT
Mutagen
Outcrossedx0
Made byWild isolate
Laboratory JU
Reference n/a
Sign in or register an account if you want to order this strain.