Strain Information

Name BIGb0172   View On Wormbase
Species Comamonas piscis
GenotypeComamonas piscis
DescriptionBacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans population in rotting apple. Sampled in: Orsay, France. LB, 20-26C. Slow Grower. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence:TATAGAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCG
AACGGTAACAGGTCTTCGGATGCTGACGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACG
TGCCTAGTAGTGGGGGATAACTACTCGAAAGAGTAGCTAATACCGCATGAGATCTAAGGA
TGAAAGCAGGGGATCGCAAGACCTTGTGCTACTAGAGCGGCTGATGGCAGATTAGGTAGT
TGGTGGGATAAAAGCTTACCAAGCCGACGATCTGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCC
ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGAC
AATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTAGGATGAAGGCCCTCGGGTTGTAAA
CTACTTTTGTACGGAACGAAAAGACTCTTTCTAATAAAGAGGGTCCATGACGGTACCGTA
AGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTT
AATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTATGTAAGACAGAGGTGAAATCC
CCGGGCTCAACCTGGGAACTGCCTTTGTGACTGCATAGCTAGAGTACGGTAGAGGGGGAT
GGAATTCCGCGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATGCGGAGGAACACCGATGGCGAAGGC
AATCCCCTGGACCTGTACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGA
TACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTGGTTGTTGGGAATTAACTTTCTCAG
TAACGAAGCTAACGCGTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCA
AAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCG
AAAAACCTTACCCACCTTTGACATGTACGGAAGTGACCAGAGATGGACATGTGCTCGAAA
GAGAACCGTAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTT
AAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCATTAGTTGCTACATTTAGTTGGGCACTCTAAT
GGGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTA
TAGGTGGGGCTACACACGTCATACAATGGCTGGTACAAAGGGTTGCCAACCCGCGAGGGG
GAGCTAATCCCATAAAGCCAGTCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAA
GTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGT
ACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGCGGGTCTCGCCAGAAGTAGGTAGCCTAACCGCAA
GGAGGGCGCTTACCACGGCGGGGTTCGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTA
TCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTT
Mutagen
Outcrossedx0
Made byWild isolate
Laboratory BIG
Reference n/a
Sign in or register an account if you want to order this strain.