Species Information: Comamonas piscis

Name Comamonas piscis
NCBI Taxonomy ID

Comamonas piscis strains available at the CGC

Strain Genotype Description
BIGb0172 Comamonas piscis Bacteria. CeMbio Collection. Natural isolate from a C. elegans population in rotting apple. Sampled in: Orsay, France. LB, 20-26C. Slow Grower. More information about collection on the project's wiki: http://www.cembio.uni-kiel.de/. 16S rRNA primer: 27F/1492R. 16S rRNA sequence: TATAGAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGAACGGTAACAGGTCTTCGGATGCTGACGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACGTGCCTAGTAGTGGGGGATAACTACTCGAAAGAGTAGCTAATACCGCATGAGATCTAAGGATGAAAGCAGGGGATCGCAAGACCTTGTGCTACTAGAGCGGCTGATGGCAGATTAGGTAGTTGGTGGGATAAAAGCTTACCAAGCCGACGATCTGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTAGGATGAAGGCCCTCGGGTTGTAAACTACTTTTGTACGGAACGAAAAGACTCTTTCTAATAAAGAGGGTCCATGACGGTACCGTAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTATGTAAGACAGAGGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCCTTTGTGACTGCATAGCTAGAGTACGGTAGAGGGGGATGGAATTCCGCGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATGCGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAATCCCCTGGACCTGTACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTGGTTGTTGGGAATTAACTTTCTCAGTAACGAAGCTAACGCGTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCCACCTTTGACATGTACGGAAGTGACCAGAGATGGACATGTGCTCGAAAGAGAACCGTAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCATTAGTTGCTACATTTAGTTGGGCACTCTAATGGGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATAGGTGGGGCTACACACGTCATACAATGGCTGGTACAAAGGGTTGCCAACCCGCGAGGGGGAGCTAATCCCATAAAGCCAGTCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGCGGGTCTCGCCAGAAGTAGGTAGCCTAACCGCAAGGAGGGCGCTTACCACGGCGGGGTTCGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTT